www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mucha te? czyta tabloidy!

W ostatnim odcinku You Can Dance, Anna Mucha da?a niez?y pokaz.

Wymachuj?c egzemplarzem Faktu powiedzia?a wymownie na samym pocz?tku programu „Nie chc? Muchy w jury (tak mia? brzmie? tytu? jednego z artyku?ów).

Czy?by Ani? tak bardzo bola?y doniesienia na jej temat? Czy mo?e to kolejny sposób na zwrócenie na siebie uwagi? W ko?cu, jak dotychczas, ?aden z jurorów You Can Dance, tak, jak Mucha nie wchodzi? w s?owo prowadz?cej Kindze Rusin.

Chyba to nie nowo??, ?e wchodzenie w s?owo nie nale?y do dobrych manier?

1 2 3 4 5 6 7 8

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>