www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mucha pozazdro?ci?a Liszowskiej!?

Ania te? ma Szweda.

Pary polsko -szwedzkie stan? si? nied?ugo pewnym standardem. Otó? po tym, gdy okaza?o si?, ?e aktorka Joasia Liszowska spotyka si? i wi??e swoj? przysz?o?? z zamo?nym biznesmenem Ol? Serenke, który z pochodzenia jest Szwedem, – teraz Fakt informuje, ?e ukochany Anny Muchy to tak?e Szwed!

Mucha_Anna_Sora_Marcel


Jest nim Marcel Sora, który pracuje przy show Jak oni ?piewaj?. Pono? przystojny Marcel nie odst?puje Muchy, ani na krok. I co mu si? dziwi?, je?li Mucha w nowej od niedawna figurze czuje si? i wygl?da doskonale, a na m??czyzn dzia?a wr?cz hipnotycznie.

Mucha_Anna

Mucha_Anna

Mucha_AnnaWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>