www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mucha odebra?a mercedesa!

W ko?cu aktorka b?dzie mog?a nacieszy? si? wyta?czon? w „Ta?cu z gwiazdami” nagrod?.

Pami?tacie jak nied?ugo po finale programu Natasza Urba?ska odebra?a z salonu swojego mercedesa? Tak. To nie pomy?ka. Cho? nie wygra?a go, to dosta?a z salonu spor? zni?k? i bardzo szybko wybieraj?c ten sam model, który wygra?a Mucha, Urba?ska zap?aci?a pozosta?? kwot? i odebra?a swój nowy samochód.

Urba?ska odebra?a mercedesa!

Anna Mucha, która mercedesa wygra?a nie mog?a nim odjecha? do domu tak szybko, jak Urba?ska, bo jak mówi?a w programie Szymona Majewskiego od nagrody musi jeszcze zap?aci? podatek …

Mucha_Anna

Teraz wida? Ania uwin??a si? z zap?at?, bo jak informuje Fakt, aktorka ju? odebra?a swojego wyta?czonego mercedesa GLK 220 CDI.

Mucha_Anna


Pora?ka Nataszy Urba?skiej – zobacz taneczne kreacje gwiazdy!

Mucha odda?a Kryszta?ow? Kul?!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>