www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mucha o edukacji seksualnej w szko?ach!

„Edukacja seksualna w Polsce powinna by? powszechna i obowi?zkowa”

Tak twierdzi Mucha w „Dzienniku”. Aktorka uwa?a, ?e dzieci powinny by? u?wiadamiane ju? w…przedszkolu.

Mucha_Anna

W Szwecji, we wczesnej podstawówce, czyli VI lub VII klasa, przychodz? na zaj?cia ludzie, którzy s? w organizacjach zajmuj?cych si? edukacj? seksualn? i bez ?adnej pruderii pokazuj?, jak zak?ada si? prezerwatyw?, jak si? z niej korzysta.

Mucha_Anna_Maserak_Rafa?

Jakie prezerwatywy i ?rodki antykoncepcyjne s? dost?pne na rynku. I to dzia?a! Polska zdecydowanie powinna podchwyci? ten pomys?”-dodaje.

Mucha_Anna

Mucha zawsze by?a zdecydowan? zwolenniczk? antykoncepcji, o czym mogli?my si? przekona? obserwuj?c jej dumne noszenie plastrów. Celebrytka zdecydowanie ma racj?. Jej przewaga polega na tym, ?e przez to, ?e jest rozpoznawana, ma spory wp?yw na spo?ecze?stwo. Oby Polska okaza?a si? gotowa na jej pogl?dy…

Mucha_Anna_Maserak_Rafa?

Mucha_Anna

Mucha_AnnaWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>