www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mucha nie chce wychodzi? za m??!

Nie przyj??a o?wiadczyn?

Wydawa? by si? mog?o, ?e teraz, gdy nie ma ju? codziennych treningów tanecznych, znajdzie wi?cej czasu dla swojego partnera, Marcela Sory. Jak dot?d nie spe?nia jednak obietnic o po?wi?ceniu si? dla zwi?zku i zwolnienia tempa pracy zawodowej. Obecnie s?dziuje w „You Can Dance”, co zabiera jej mnóstwo czasu i energii.

Sora_Marcel_Mucha_Anna

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>