www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mucha krytycznie o „Ta?cu z gwiazdami”!?

To ciekawe, od wrze?nia Ania przecie? zata?czy… Czy zera sprawi?y, ?e zmieni?a swoje wcze?niejsze zdanie?

„Nie odpowiada mi lepka atmosfera Ta?ca z gwiazdami. Czyje to s?owa? Otó? powiedzia?a to kiedy?…Anna Mucha w wywiadzie dla „Show”.

Mucha_Anna

Co sprawi?o, ?e zmieni?a zdanie? Pieni?dze i ch?? zyskania potencjalnych pracodawców? „Moja prywatno?? jest dla mnie najcenniejsza i nie b?d? jej wystawia? na u?ytek programu, tak jak G?sowski, Rafa? Mroczek czy Kasia Cichopek”-doda?a. Pot?pia?a swoich kolegów.

Mucha_Anna_Moreno_Carmen

Czy teraz przesta?a ju? ceni? prywatno??? Jak zwykle trudno powiedzie?, co chodzi Annie po g?owie.

Mucha_Anna

Mucha_Anna

Wiadomo, czemu Górniak nie wyst?pi w „Ta?cu z gwiazdami”!!!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>