www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mrozowskiej nie pomog?a sesja w Playboyu

Wczoraj Monika Mrozowska odpad?a z „Jak oni ?piewaj?!” …


„Z Jak Oni ?piewaj? odpad?a Monika Mrozowska. Z pewno?ci? aktorka b?dzie mia?a teraz wi?cej czasu na promocj? najnowszego numeru Playboya, w którym ogl?da? mo?na jej akty.” – donosi Fakt.


Monika by?a zagro?ona odej?ciem z programu razem z El? Romanowsk?. Musia? to by? cios, przegra? z tak apetyczn? kole?ank?, jak? jest Ela. ELA TRZYMAJ TAK DALEJ!


Wpisz komentarz

  1. 27 października 2008 11:23

    monia:

    I dobrze. Playboy to nie wszystko. 😉 A Ela, pomimo tego, co jej wró?yli odnalaz?a si? ca?kiem nie?le w polskim showbizie. W ko?cu kto? normalny (i mam nadziej?, ?e tak pozostanie. ;))

Podobne posty:

/* */?>