www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mroczków poró?ni kobieta!?

Bracia Mroczkowie to nieroz??czna para braci – bli?niaków, – w showbiznesie i w ?yciu prywatnym. Teraz pojawi? si? kto?, kto zamierza t? sytuacj? delikatnie mówi?c „odmieni?” …

Osob? t? jest nowa dziewczyna Marcina, Marlena. Jak donosi prasa bulwarowa Marlenie bardzo nie podoba si? to, ?e brat Marcina, Rafa? jeszcze pomieszkuje u niego. Dziewczyna jest te? zdenerwowana tym, ?e Marcin i Rafa? ci?gle sp?dzaj? ze sob? wiele czasu, przynajmniej nie tyle ile w jej odczuciu powinni. Podobno dla Marcina Rafa? ci?gle jest najwa?niejsz? osob? na ?wiecie, czego Marlena nie mo?e zaakceptowa?.

Mroczek_Marcin

Mroczek_Marcin


Jak sko?czy si? ta historia z trojgiem w tle? Pewnie ju? nied?ugo znowu us?yszymy o perypetiach Mroczków.

Mroczek_Marcin_Mroczek_Rafa?Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>