www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mroczki ci?gle razem

Kiedy Marcin i Rafa? przestan? by? nieroz??czni?

Marcin Mroczek (26 l.) odnosi ostatnio same sukcesy i zepchn?? swego brata w cie?. Nic dziwnego, ?e Rafa? robi wszystko, byle jak najd?u?ej pozosta? przy jego boku i uszczkn?? co nieco ze s?awy bli?niaka. Cho? ju? od pó? roku ma w?asne lokum, wci?? mieszka u brata i ani my?li si? wyprowadzi?. Wygl?da wi?c na to, ?e bli?niaczy syndrom ma szanse si? pog??bi?.” – donosi Fakt.

Mo?e Rafa? ci?gle liczy, ?e, jak w latach szkolnych b?dzie mylony z bratem Marcinem …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>