www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Monika Richardson zarabia prawie 1000 z?otych dziennie!

Takie wyliczenie zawdzi?czamy Faktowi, który opublikowa? zestawienie wysoko?ci dochodów „najbogatszych Polaków”. Czy faktycznie prezenterce a? tak dobrze si? powodzi?

Sk?d w takim razie wzi??y si? jej problemy finansowe zwi?zane z niemo?no?ci? sp?acenia kredytu? Kto tutaj przesadza, Fakt, czy Monika Richardson? Dopóki sprawy nie skomentuje g?ówna bohaterka, mo?na snu? tylko niepotwierdzone domys?y.

richardson2

richardson3

richardson4


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>