www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Monika Mrozowska handluje glin??

Monika ma zr?czne d?onie

Mrozowska oprócz aktorstwa ma jeszcze jedn? pasj? – lepienie w glinie. Dlatego, sko?czy?a studium ceramiczne i zawsze w razie k?opotów z rolami b?dzie mie? finansowe ko?o ratunkowe

Idzie nam z m??em ca?kiem dobrze, ca?y czas si? rozwijamy i robimy wi?cej powtarzalnych wzorów, zmieniamy si? w tak? ma?? manufaktur? – cieszy si? Monika, która cz??? swojego mieszkania przerobi?a na pracowni?.” (se)

M??owi Mrozowskiej tylko pogratulowa?, takiej zaradnej ?ony. W dodatku z interesuj?cym cia?em – Monika rozebra?a si? dla Playboya.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>