www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mo?ek ofiar? losu?

Magda nie lubi si? chwali?

„Jestem raczej ofiar? losu ni? mody, a swój styl nazwa?bym: na szybko by si? nie spó?ni? – mówi prezenterka.

Zazwyczaj jej strój jest nienaganny i dostosowany do okoliczno?ci, a ostatnio wyst?powa?a w najmodniejszych w tym sezonie okularach – wi?c czy kto? wierzy w jej modowe ignoranctwo?” – podaje SE.

Czy?by to by?a fa?szywa skromno???


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>