www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mogli?my zobaczy? nagie piersi Maryli Rodowicz!

Mogli?my.

Nagie piersi Rodowicz na kartce papieru? Nie, to nie ?art. Taki pomys? powsta? w g?owie twórców kalendarza, którzy zaprosili Maryl? do udzia?u w cz??ciowo rozbieranej sesji zdj?ciowej. Piosenkarka by?a gotowa wyrazi? na to zgod?, zw?aszcza, ?e pieni?dze ze sprzeda?y „dzie?a” mia?y pój?? na szlachetny cel.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>