www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Moda a la Doda?!

„Dorotka” nie mo?e si? rozsta? z ulubion? cz??ci? swojej garderoby

Wiosna i s?o?ce nastrajaj? do wyj?cia do … centrum handlowego. I w?a?nie tam reporter Faktu spotka? Dod? na zakupach. Gwiazda nie mog?a si? prezentowa? inaczej ni? ol?niewaj?co, bynajmniej nie z uwagi na wzór gwiazdek na butach i kolczyki w kszta?cie gwiazd.

Odziana w czarne obcis?e legginsy, krótk? d?insow? kurteczk?, wysokie szpilki i ciemne okulary wygl?da?a z pewno?ci? powalaj?co.

To ju? nie pierwsze wyj?cie Dody w czarnych legginsach. Czemu tak cz?sto w nich chadza?

I cho? bulwarówka radzi m?odym dziewczynom, aby korzystaj?c z wizerunku Dody ubiera?y si? tak samo … my chyba radziliby?my chwil? zastanowienia przed podj?ciem takiego kroku …


Wpisz komentarz

  1. 7 lipca 2009 13:46

    Pinaaa:

    Boze a co ona ma jednorazowe ciuchy !
    To durnota ?e gwiazdy nie mog? sie pokaza? w tym samy stroju np. w ci?gu 1 miesi?ca ! ;/

Podobne posty:

/* */?>