www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

M?ynarska w Sylwestra czuje si? samotna!

Dziennikarka z okazji sylwestra postanowi?a opowiedzie? par? s?ów o sobie.


„Jest tylko jeden, krótki moment, gdy czuj? si? tego dnia samotna: kiedy wybija pó?noc. Wszyscy wtedy padaj? sobie w ramiona, sk?adaj? ?yczenia, a ja nie mam si? do kogo przytuli?. Na szcz??cie trwa to tylko chwil?. Pierwsz? osob?, z któr? wymieni? serdeczno?ci, b?dzie na pewno Krzy?”- zdradza z „Fakcie”.

M?ynarska_Agata

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>