www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

M?ynarska pogoni?a faceta kijem!

Agata to nowoczesna kobieta. Idzie  z duchem czasu.

Wszyscy zastanawiaj? si?, sk?d Agata M?ynarska bierze tyle energii do pracy i najwa?niejsze, – jak to si? dzieje, ?e wci?? ol?niewa doskona?? urod? i figur? mimo swoich 44 lat.

M?ynarska_Agata

Otó? tajemnica tkwi w kiju, a nawet dwóch kijkach. M?ynarska to zapalona amatorka nordic walkingu, która ka?dego dnia przez godzin? maszeruje dzielnie z kijkami.

M?ynarska_Agata

Okazuje si?, ?e M?ynarska jest nie tylko wysportowana, ale te? dzielna. Bo jak wyzna?a w rozmowie z Super Expressem, kijki do marszu wykorzysta?a kiedy? do samoobrony ..

Kiedy? wyskoczy? na mnie z krzaków m??czyzna, a ja pogoni?am go tymi kijami. I to bardzo skutecznie.

Czy M?ynarska nie przesadzi?a? Mo?e to by?, jaki? zakochany amant, a mo?e przysz?y narzeczony. A tak …

M?ynarska_Agata

M?ynarska_Agata


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>