www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

M?ynarska o przysz?ym ojcostwie Kreta!

Jaros?aw Kret ju? nied?ugo zostanie tat?. Jego partnerka spodziewa si? dziecka. Nie wszystkich jednak ta nowina ucieszy?a.

Na to wygl?da. Agata M?ynarska, która z Kretem by?a w zwi?zku przez kilka lat, na wie?? Faktu o oczekiwaniu przez Kreta narodzin dziecka odrzek?a…

Nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie. To jest prywatne ?ycie Jarka. Prowadzimy teraz zupe?nie odr?bne ?ycie. Ka?de z nas ma swoje…

Kret_Jaros?aw

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>