www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

M?ynarska „mentalnie zgwa?cona”!?

Paulina M?ynarska zosta?a w przesz?o?ci „mentalnie zgwa?cona”? Dziennikarka wyja?ni?a na forum kulisy powstawania filmu „Kronika Wypadków Mi?osnych”.

Mia?a wtedy 15-lat i jeden z cz?onków ekipy zmusi? j? do zagrania scen rozbieranych. Paulina twierdzi, ?e to wydarzenie mia?o znacz?cy wp?yw na jej dalsze losy.

M?ynarska_Paulina

Czy re?yser, Andrzej Wajda, wiedzia? o czynno?ciach praktykowanych na planie?

M?ynarska_Paulina


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>