www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

M?oda ?ona Marcinkiewicza, t?umaczy si?!

„Polska jest moj? ojczyzn? i zawsze ni? pozostanie”- pisze Isabel na swoim blogu.


Nowa ?ona Marcinkiewicza próbowa?a si? wyt?umaczy? ze s?ów, które pad?y z jej ust podczas wizyty w programie „Dzie? Dobry TVN”.


Powiedzia?a wtedy, ?e „W Polsce mo?e wytrzyma? nie wi?cej ni? 4 dni”. Po tym stwierdzeniu us?ysza?a wiele nieprzyjemnych komentarzy. „Co 2-3 tygodnie przyje?d?am do Warszawy – mo?e cz??ciej ni? wielu innych Polaków mieszkaj?cych za granic?. Czy osoba gardz?ca Polsk? kupowa?aby mieszkanie w Polsce?”- argumentuje. Czy faktycznie takie straszne jest to, ?e Isabel lubi przebywa? za granic??


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>