www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

M?oda ?ona ?apickiego by?a z m?odszym!

Kamila, ?wie?o upieczona 25 – letnia ?ona re?ysera Andrzeja ?apickiego (85 l) kocha?a si? kiedy? w m?odszym od niego m??czy?nie. Nie zgadniecie, ile mia? lat ten pierwszy!

By? du?o m?odszy od 85 – letniego ?apickiego, bo mia? zaledwie 50 lat!

?apicka_Kamila_?apicki_Andrzej

Kamila, widocznie ju? od dawna ma s?abo?? do DU?O starszych m??czyzn. Jak s?dz? niektórzy z?o?liwi, to s?abo?? do … kariery i pieni?dzy.


Wpisz komentarz

  1. 22 czerwca 2009 14:47

    jooreck:

    geriatriofilia sie to nazywa

  2. 23 czerwca 2009 13:19

    atri:

    Bardzo lubi? ?apickiego,ale przerazi?a mnie g?upota. Czy on pójdzie z ni? na dyskotek? , b?dzie z ni? je?dzi? na nartach. czy b?d? mieli dzieci itd. A”wnuczce” gratujuj? sprytu, urody i ?adnego nazwiska. Da dziewczyna sobie rade w ?yciu…

Podobne posty:

/* */?>