www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mischa Barton zmienia facetów cz??ciej ni? Paris Hilton!

To ju? na?óg.


smh


Na ?wiecie istniej? ró?ne typy kobiet. Cz??? z nich, jak na przyk?ad Mischa Barton, potrzebuje co i raz nowych emocji. I tak oto powstaj? zabawne sytuacje.

Jakie? pó? roku temu modelka stwierdzi?a, ?e spróbuje poderwa? Josha Hartnetta. Ten nie by? ni? zainteresowany, wi?c Mischa przyj??a w swoje ramiona muzyka, który przez kilka miesi?cy próbowa? j? usidli?. Luke Pritchard, bo o nim mowa, nie móg? si? jednak d?ugo cieszy? zwi?zkiem z Misch?. Pod koniec stycznia modelka stwierdzi?a, ?e "to koniec". Zako?czenie tej "telenoweli" jest jednak szcz??liwe – para znowu jest razem.

Ciekawe, czy tym razem Mischa wytrzyma w zwi?zku d?u?ej ni?… kilka miesi?cy.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>