www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Milowicz oszala? po wypadku?

Teoretycznie by?oby to logiczne, mia? przecie? uraz g?owy …

„Wstrz?s mózgu i odnowienie kontuzji karku – to efekt upadku Milowicza. Do wypadku dosz?o w ostatni? niedziel? podczas treningów na lodowisku.

Cho? Micha? wyl?dowa? w szpitalu i sprawa wygl?da?a napraw? powa?nie, on najwyra?niej zapomnia? ju? o dramatycznych przej?ciach, bo od ?rody znów trenuje na lodzie.” – donosi Fakt.

Jakie? pytania? Wygl?da an to, ?e Micha? albo

a. cudownie ozdrowia?

b. straci? rozum

c. jest bardzo pazerny na pieni?dze

d. chce wzbudzi? tylko lito??



Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>