www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Miko pierwszy raz o rozstaniu z Zako?cielnym!!!

Ani Maciej Zako?cielny, ani Izabela Miko do tej pory nie wypowiadali si? na temat swojego rozstania. Wszystko by?o kwesti? domys?ów i plotek. A? do teraz …

Kurtyn? milczenia przerwa?a Iza, która w wywiadzie dla „Gali” powiedzia?a o rozstaniu z Ma?kiem

„Gdyby to by?o lekkie uczucie, to bym mog?a o tym rozmawia?, ale to nie by?o ani lekkie uczucie, ani lekkie rozstanie… Cierpia?am. Ale ka?de moje cierpienie by?o lekcj? pokory. T? najwa?niejsz? lekcj?”

Miko_Iza

Jakby tego by?o ma?o, doda?a, jaki jest jej idea? m??czyzny

„Mój facet musi by? odpowiedzialnym obywatelem ?wiata i – oczywi?cie – mie? prawdziwego fio?a na punkcie ekologii”

Miko_Iza_Zako?cielny_Maciej

Miko_Iza_Zako?cielny_Maciej

Maciek nie spe?nia? tych wymaga?? Mo?na si? tylko domy?la?, ?e wi?kszego fio?a mia? na punkcie Izy, a nie ekologii.

Zako?cielny_Maciej


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>