www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Miko mia?a kupi? zad?u?ony dom!?

Iza chwali?a si? niedawno, ?e w Los Angeles kupi?a sobie mieszkanie. Nie do??, ?e troch? zbyt wcze?nie podzieli?a skór? na nied?wiedziu, to w dodatku okazuje si?, ?e chcia?a wykorzysta? dyskusyjn? okazj?!

Jak podaje Super Express, Miko nie sfinalizowa?a jeszcze transakcji chwal?c si? nowym domem. Licytacj?, w której bra?a udzia? wygra? nieoczekiwanie kto? inny. Nie dziwcie si?, tak, Miko licytowa?a mieszkanie, którego byli w?a?ciciele nie byli w stanie sp?aci? rat, dlatego zosta?o wystawione na sprzeda?.

Miko_Iza

Podobno w Stanach takie „?erowanie na ludzkiej biedzie” jest pot?piane. A u nas?

Miko_Iza

Miko_Iza_ojciec


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>