www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Mieszko o Dodzie: ?wi?ta krowa!

Doda s?dzi si? z Grup? Operacyjn? o „blachar?”

A wszystko zacz??o si? tak …

„Przypomnijmy tylko, ?e w tek?cie utworu raper nazwa? Dod? „blachar?”, „?ywym banerem”, „blond billboardem” oraz porówna? jej ?miech do r?enia konia.

Dorota, ku przestrodze innych potencjalnych prze?miewców, pozwa?a Grup? Operacyjn? do s?du i za??da?a 20 tysi?cy z?otych odszkodowania oraz przeprosin.” – czytamy w Super Expressie.

Wczoraj odby?a si? druga w tej sprawie rozprawa s?dowa. Niestety sprawa jeszcze si? przeci?gnie poniewa? biegli Doroty Rabczewskiej mieli pewne problemy z wyt?umaczeniem znaczenia s?owa „blachara” w kontek?cie piosenki Mieszka Sibilskiego.

Sam Mieszko powiedzia? tylko

Doda jest ?wi?t? krow? i nie mo?na powiedzie? o niej z?ego s?owa, nawet je?li zachowuje si? skandalicznie – powiedzia? Mieszko przed rozpraw?. – Doda mo?e mówi? wszystko o wszystkich, o Dodzie nie mo?na powiedzie? nic – doda? raper.” (se)

Miejmy tylko nadziej?, ?e nie b?dzie kolejnej sprawy o okre?lenie „?wi?ta krowa” …zreszt? w takim uk?adzie kto to mo?e przewidzie?.


Wpisz komentarz

  1. 24 lipca 2009 22:27

    loloa:

    no i ma racj?

Podobne posty:

/* */?>