www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Michalczewski: ?adnego seksu!!!

Darek jest bardzo temperamentny! Bokser nie wstydzi si? publicznego okazywania uczu? swojej ukochanej ?onie Basi, która we wrze?niu urodzi mu syna!

Fakt „spotka?” Darka i Basi? na spacerku w letni, pogodny dzie?. I koniec…

Michalczewski_Dariusz

Nie, no oczywi?cie ?artujemy, bo spacerek ten nie nale?a? do zwyk?ych przechadzek, a ju? pewno?ci? nie do nudnych. Darek co chwila obca?owuj?cy Basi? i podszczypuj?cy j? w pup? to rzadki widok. Ale je?li kto? pomy?la?by, ?e Darkowi spro?no?ci chodz? po g?owie, ten si? myli …

Michalczewski_Dariusz_Imos_Basia


„Dbam o to, by Basi nic si? nie sta?o. ?adnego seksu. Co najwy?ej pog?askam j? po brzuszku. To te? jest bardzo podniecaj?ce” – czytamy w tabloidzie.

I chyba jeszcze d?ugo b?dzie musia?o mu  to wystarczy?, bior?c pod uwag? bliski termin rozwi?zania i pó?niejszy po?óg, „?ADNEGO SEKSU” jeszcze na troch? zago?ci w ich zwi?zku.

Michalczewski_Dariusz

My czekamy na pomy?lne informacje we wrze?niu o narodzinach synka.Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>