www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Michalczewski w ?wi?ta ochrzci? syna!

Darek Junior jest podobno twardy, jak jego tato.

3,5 miesi?czny syn Dariusza Michalczewskiego i Barbary Imos w ogóle nie p?aka? podczas chrztu, który odby? si? w Katedrze Oliwskiej w Gda?sku. Daru? by? bardzo spokojny, w ogóle nie p?aka?, cho? by?o zimno. Ale ma mój charakter, jest twardy – mówi Michalczewski dla Faktu.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>