www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Micha?a Wi?niewskiego rozczulaj? faceci?!

Micha?, no co Ty, „ch?opaki nie p?acz?” …

„P?acz? na filmach z Leonardo Di Caprio – mówi pó? ?artem, pó? serio, i dodaje, ju? powa?niej – Uwa?am, ?e kobiecie wystarczy?by jeden dzie?, ?eby poczu?a jak to jest by? m??czyzn?. Natomiast m??czyzna potrzebowa?by na to, co najmniej dziewi?ciu miesi?cy. I tu rodzi si? problem…” (SE)

Czy to oznacza, ?e tajemnica m?sko?ci, jest prosta jak budowa cepa? No .. teoretycznie wszystko jest mo?liwe, zw?aszcza, je?li potwierdza to Micha? Wi?niewski, Ale ?eby on sam p?aka? na filmach z Leo? Ludzie, Leo rozczula zazwyczaj nastolatki, a nie takie gwiazdy, jak Wi?nia.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>