www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Micha? Wi?niewski znowu ma problemy z prawem

Wszystko zacz??o si? od tego, ?e w jednej ze swoich piosenek pos?u?y? si? wierszem Piotra Bogdanowicza. Mimo, ?e sprawa zacz??a si? wiele lat temu, nadal nie zosta?a rozwi?zana.

mwmedia_20080329_081743

mwmedia_20080402_224038

mwmedia_20080410_134555

Fakt przypomina, ?e Micha? nadal nie wynagrodzi? straty Piotrowi. Jest mu teraz winien 70 tysi?cy z?otych. Pokrzywdzony zapowiada, ?e b?dzie walczy? o swoje i w ostateczno?ci odwo?a si? do komornika.

Michal Wisniewski

mwmedia_20080808_061457

Czy afera ta wp?ynie na wizerunek Wi?niewskiego?

mwmedia_20081205_061439

mwmedia_20090219_063711


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>