www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Micha? Piróg ma wiele pomys?ów na przysz?o??

Jednym z nich jest… wyre?yserowanie filmu. G?ówn? rol? ma gra? taniec.

Piróg twierdzi, ?e czego? takiego w Polsce jeszcze nie by?o. Tancerz rozwija si? tak?e poprzez udzia? w tajemniczej produkcji, której tajników nie chce zdradzi?. Mówi, ?e ca?y ?wiat tylko na to czeka. Same tajemnice…

mwmedia_20081201_141945

mwmedia_20081202_060309

mwmedia_20090330_081053

Mo?e Micha? zdradzi co? wi?cej, gdy upewni si?, ?e we?mie w przedsi?wzi?ciu udzia??

mwmedia_20090508_134420

mwmedia_20090531_075005

mwmedia_20090603_080946

mwmedia_20090629_015623


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>