www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Micha? nie pal!

Dziennikarz Micha? Figurski nie dba o swoje zdrowie. Przy?apali?my go ostatnio na sobotnim grillowaniu …

PALENIE ZABIJA! PALENIE POWODUJE CHOROBY SERCA!

Takie has?a widniej?ce na opakowaniach papierosów nie przemawiaj? chyba do Micha?a Figurskiego. W sobot? bawi?c na grillowaniu z gwiazdami – Jeff´s Roadside Barbeque, Micha? ochoczo zaci?ga? si? papierosem …

Figurski_Micha?

Micha? koniecznie musi zacz?? dba? o swoje zdrowie. Nale?y przecie? do niewielkiego grona dziennikarzy, którzy potrafi? i?c w zaparte i wykonuj?c swoj? prac?, robi? to z pasj? i nie boj? si? nacisków …

Szkoda by by?o, aby taki facet zniszczy? sobie zdrowie przez tak szkodliwy na?óg!

Figurski_Micha?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>