www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Micha? Koterski o narkotykach!

Nowa ustawa nie jest zgodna z jego pogl?dami!

Showmen nie zgadza si? na karanie osób posiadaj?cych ?ladowe ilo?ci narkotyków. Wed?ug niego osobom takim nale?y pomaga?, a kara? tych, którzy wp?dzaj? innych w na?óg.

Koterski_Micha?

Koterski_Micha?


Temat ten jest mu bardzo dobrze znany, sam sp?dzi? du?o czasu na odwyku. Czy teraz, korzystaj?c z w?asnych do?wiadcze?, zacznie pomaga? innym uzale?nionym?

Koterski_Micha?

Koterski_Micha?
Wpisz komentarz

 1. 26 lipca 2009 20:35

  gosc:

  Czy wiesz ?e IQ Nicole Kidman oszacowano na 132, Shakiry na 140, Sharon Stone na 154,
  Przemka Salety na 102 a Dody na 156? A ty wiesz jakie masz IQ? Sprawd? si? : http://tr.im/qmF8

 2. 27 lipca 2009 14:41

  Ania:

  Zapraszam Ci? do zwi?kszania wiedzy. Za czytanie w internecie otrzymujesz punkty, które wymienisz na nagrody. Zarejestruj si? teraz z tego linku , a otrzymasz 100 punktów ekstra.

  http://przeczytamwszystkich.pl/przyjmij-zaproszenie?it=1259668e-25cb-42b8-bc71-b8d9d371af4f

Podobne posty:

/* */?>