www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Michael Jackson ma raka skóry!

Organizm zbuntowa? si? po wieloletnich m?czarniach u chirurga plastycznego?


Wszystko na to wskazuje. Michaelowi diagnoz? postawiono ponad miesi?c temu – okaza?o si?, ?e rak zaatakowa? górne cz??ci cia?a, g?ównie plecy i klatk? piersiow?. Jednak Jackson ma równie? problemy z sam? twarz?. Lekarze poinfomowali go, ?e w skórze twarzy znale?li ogniska, które mog? przerodzi? si? w guzy…

Piosenkarz co prawda ucz?szcza na terapi?, do?? intensywnie zreszt?, ale… po?piech nie jest jednak powodowany trosk? o ?ycie, a o tras? koncertow?, któr? Michael ma nied?ugo rozpocz?? w Londynie.

Nawet nie wiemy, co powiedzie? – nie wydaje nam si? jednak, ?e to dobrze, jak kto? przedk?ada kas? nad zdrowie…

//Foto by: PR photos


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>