www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Megan Fox zosta?a najg?upsz? gwiazd?!

„Honorowy” tytu? dosta?a od jednego z brytyjskich dzienników…

Wydaje nam si?, ?e zdarzaj? si? g?upsze dziewczyny (patrzcie np. na nasz? rodzim? Jolant? „Ró?owy-Tips” Rutowicz)…

Jakby jednak nie patrze? Fox udzieli?a kilkunastu „?enuj?cych” wywiadów. A to poleca?a narkotyki, a to mówi?a o sobie samej jak o prostytutce… No du?o tego by?o. Ale tutu? najg?upszej gwiazdy jej si? raczej nie nale?y. Przynajmniej my tak my?limy.

A jakie jest wasze zdanie? Gdyby?cie mogli przyzna? ten „zaszczytny” tytu? jakiejkolwiek gwie?dzie, to kto by to by??

//Foto by: PR Photos


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>