www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

M?? zostawi? Fraszy?sk?!?

Nie chc? o tym rozmawia? – mówi Jolanta Fraszy?ska w rozmowie z Faktem.

Czyli jednak jest o czym. A szkoda. Plotki o tym, ?e m?? Jolanty Fraszy?skiej, znany re?yser Grzegorz Kuczeriszka wyprowadzi? si? z domu pojawi?y si?, jaki? czas temu. Nie wró?ono temu zwi?zkowi d?u?szego sta?u. Teraz aktorka mimo niech?ci do komentowania tych rewelacji, potwierdza M?? sobie wybudowa? nowy dom i si? do niego wprowadzi?.

Fraszy?ska_Jolanta_Kuczeriszka_Grzegorz

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>