www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

M?? zazdrosny o Przybylsk??

Trudno si? dziwi? Jarkowi Bieniukowi, ?e podczas premiery filmu „Lekcje Pana Kuki” mia? niet?g? min?


„J?drne piersi Ani Przybylskiej (30 l.) s? zarezerwowane tylko dla jej m??a Jaros?awa Bieniuka (29 l.). Ale przez chwil? móg? si? nimi nacieszy? ?ukasz Garlicki (31 l.)…” – donosi Fakt.

?ukasz graj?c w filmie z Ani? erotyczne sceny, sprawia? wra?enie bardzo zaanga?owanego. Pono? sama Przybylska zas?ania?a oczy …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>