www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

M?? Kayah chce, by wróci?a do Karpiela!

Przy nikim tak si? nie ?mieje, jak przy Sebastianie.

Czy po rozstaniu mo?na mie? doskona?e relacje z by?ym partnerem? Mo?na. Kayah i Rinke Rooyens, którzy ju? od lat nie s? razem, mimo, ?e formalnie ci?gle pozostaj? ma??e?stwem, nie maj? k?opotu w dogadaniu kwestii zwi?zanych z ich wspólnym synem. Nie maj? tez problemów w innych sprawach …

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>