www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

M?? Górniak: Edytka jest co dwa tygodnie w ci??y!

Nie ma kryzysu w ma??e?stwie Edyty Górniak, za to jest ch?? powi?kszenia rodziny, – tak przynajmniej twierdzi jej m??, Dariusz Krupa

Menad?er i m?? naszej gwiazdy Edyty Górniak zaprzecza wszystkim podejrzeniom o kryzys w jego ma??e?stwie z Górniak, tym bardziej dementuje plotki o rozwodzie. Jak sam twierdzi, na temat rozwodu nic nie wie.

A brak jego towarzyszenia ?onie w czasie sobotnich odcinków „Jak oni ?piewaj?” wynika pono? z opieki w tym samym czasie nad synem Alanem.

Darek zaprzecza jednym plotkom, ale potwierdza inne. Tym razem te zwi?zane z ci??? Edyty

Edytka jest co dwa tygodnie w ci??y – ?mieje si? Krupa. – Ale to tylko ?wiadczy o jej znakomitym poczuciu humoru – dodaje.” (se)

Jak Darek t?umaczy, oboje chcieliby teraz mie? jeszcze jedno dziecko, ale nie maj? na to czasu.

Domy?lamy si?, ?e st?d te wszystkie kryzysowe zachowania Edyty, ?wiadcz?ce o jej w?tpliwej kondycji psychicznej w ostatnim czasie.

Mo?e i Darek mówi prawd?, ale jako? trudno nam uwierzy?, ?e gwiazda taka, jak Górniak nie mo?e sobie pozwoli? na tymczasow? przerw? w planach zawodowych i zaj?cie si? staraniem o kolejne dziecko.

Chyba nie narzeka na finanse?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>