www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

M?? Doroty Gardias w szoku!!!

Dla Konrada Skóry udzia? ?ony w tanecznym show by? bardzo emocjonuj?cy!!!

Wszyscy od pocz?tku tej edycji typowali Dorotk? na zwyci??czyni? „Ta?ca z gwiazdami”. Ale jej udzia?owi towarzyszy?o kilka plotek, na temat jej ?ycia prywatnego. Tyle mówi?o si? o bardzo zazdrosnym m??u Konradzie, kryzysie w ich ma??e?stwie…

Gardias_Skóra_Dorota_Skóra_Konrad

Teraz gdy Gardias wygra?a show i przywioz?a do domu srebrne porsche warte 250 tysi?cy z?otych jej m??owi, nawet je?li wcze?niej co? wadzi?o, chyba przestanie przeszkadza?. W dniu fina?u podobno nie móg? znale?? sobie miejsca na widowni, tak przejmowa? si? wyst?pem ?ony, a po wynikach by? w szoku …

Gardias_Skóra_Dorota_Skóra_Konrad

Na jego miejscu chyba ka?dy m??  by?by zadowolony, – zgrabna, urokliwa ?onka, podziwiana przez ca?y kraj i do tego srebrny porszak w gara?u … a na koncie ponad 100 tysi?cy z?otych za wszystkie odcinki...

Gardias_Skóra_Dorota


Wpisz komentarz

  1. 19 maja 2009 18:17

    lovelas:

    ?adna z nich para – ona taka ?liczna on taki przystojny. jak w bajce

  2. 20 maja 2009 09:46

    fan:

    ten jej m?? jest straszny ,co ona w nim widzi?

Podobne posty:

/* */?>