www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Maturalne k?opoty Oli Szwed!

Zap?akana dziewczyna zaraz po pierwszym dniu matury nie jest dobr? wró?b? …


A w?a?nie to Ola po zako?czonym pierwszym egzaminie maturalnym wysz?a z niego z oczami pe?nymi ?ez. Trudno powiedzie? czy to  roz?adowanie stresu maturalnego czy nie za dobrze jej posz?o …

Szwed_Ola

A mo?e us?ysza?a jaki? komentarz od egzaminatorów na temat swojego „galowego” stroju. Ju? wczoraj wspominali?my, ?e Szwed ubrana w legginsy i kurteczk?, wystroi?a si? na matur?, jak na zakupy z kole?ankami. To mog?o nie umkn?? uwadze srogiej kadry pedagogicznej.

Szwed_Ola

No có?, mimo tego, ?e Ola pop?aka?a si? w pierwszym dniu matury liczymy, ?e nie posz?o jej najgorzej, a kolejne egzaminy b?dzie zalicza? ?piewaj?co … w ko?cu w ?piewaniu ma ju? spor? praktyk?.

Szwed_Ola


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>