www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Matka Alicji Bachledy-Curu? ma do??!

Trudno si? dziwi?. Zainteresowanie Al? si?gn??o zenitu!

Mama Alicji, Lidia Bachleda ma o tyle utrudnione zadanie, ?e szum wokó? córki dotyka j? nie tylko na p?aszczy?nie prywatnej. Jest tak?e menad?erk? Ali, co powoduje, ?e jest jej jeszcze trudniej.


Jestem ju? zm?czona zainteresowaniem wokó? mojej córki. Ludzie zadaj? mi wiele pyta?, które powinny by? skierowane do Ali. Dlatego postanowili?my stworzy? specjaln? agencj?, która b?dzie si? zajmowa?a jej sprawami w Polsce – mówi w rozmowie z Faktem.

To mo?e oznacza? tylko jedno – kariera Alicji Bachledy-Curu? jeszcze nie osi?gn??a swojego szczytu. Mo?e by? jeszcze bardzo gor?co …

Bachleda_Curu?_Alicja

Bachleda_Curu?_Alicja

Farrell zostawi? Bachled?-Curu????


Figura zazdro?ci Bachledzie-Curu?!?


Bachleda-Curu? ju? ma fory!!!


Matka Bachledy-Curu? nie akceptuje kochanka córki!


Bachleda-Curu? idzie za ciosem!


Bachleda-Curu? wyrzeknie si? rodziny – dramatu aktorki cd.!?


Bachleda-Curu? i Farrell ochrzcili syna w Krakowie!


Bachleda-Curu?: Mój m??czyzna zmienia pieluchy!Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>