www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Maserak wysy?a? BrzydUl? do diab?a!?

Fina?owa para Ta?ca z gwiazdami nie ma za sob? ?atwej drogi.

Nie od dzi? mówi si?, ?e Rafa? Maserak jest bardzo wymagaj?cym nauczycielem ta?ca. Przy tym nie mo?na jemu samemu odmówi? talentu, pracowito?ci i ambicji oraz mi?ej aparycji. Te czynniki przyczyni?y si?, do wielkiego sukcesu tancerza. A przy takim profesjonali?cie niektórym ta?cz?cym gwiazdom, trudno dotrzyma? mu kroku.

Tygodnik Na ?ywo dotar? do informacji o cichej wojnie pomi?dzy Juli? Kami?sk? i Rafa?em Maserakiem.

Ich sala ?wicze? zamienia si? w pole bitwy. K?óc? si? zawzi?cie, a? s?ycha? na korytarzu.

Kilka razy Rafa? wysy?a? Juli? do diabla, ona te? mia?a do?? i chcia?a si? pakowa?…

Efekt tych bojów na sali treningowej jest chyba zadowalaj?cy, przyznacie? W nast?pn? niedziel?, 13 czerwca oboje powalcz? w finale Ta?ca z gwiazdami o g?ówn? nagrod?!

Kami?ska_Julia_Maserak_Rafa?

Kami?ska_Julia_Maserak_Rafa?Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>