www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Maserak wróci do Foremniak?

Rafa? Maserak ostatnio miewa, mówi?c lekko, PECHA!

Odk?d rozsta? si? z Ma?gorzat? Foremniak nie mo?e narzeka? na nadmiar szcz??cia. Najpierw opuszczenie 9. edycji „Ta?ca z gwiazdami” przez powa?n? kontuzj? Weroniki Ksi??kiewicz. Teraz z kolei problemy z materia?ami budowlanymi. Kto? w trosce o dobre samopoczucie Rafa?a sprawdzi? mu zawarto?? samochodu u?ywaj?c bardzo skutecznego wytrycha – ceg?y. To, co zobaczy? w ?rodku musia?o by? zdecydowanie szokuj?ce, bo poprzesta? na wizji. Nie jest tajemnic?, ?e Rafa? ma problemy z porz?dkiem, nie tylko w ?yciu osobistym. Nie stroni od ba?aganu ( Fakt ).

Mo?e to wszystko przypadek, ale skoro wszystko zacz??o si? od feralnego rozstania z Pani? Ma?gosi?, to…. Jakie? kwiaty, tudzie? b?yskotka i mo?e zraniona partnerka przygarnie z powrotem?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>