www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Maserak upomina BrzydUl?!

Rafa? to bardzo wymagaj?cy nauczyciel, dlatego Julia nie ma tak ?atwo.

Rafa? Maserak to tancerz, który zdobywaj?c popularno?? dzi?ki Ta?cu z gwiazdami zdoby? tak?e s?aw? ambitnego i bardzo wymagaj?cego trenera. Wszystkie taneczne partnerki Maseraka podkre?la?y, jak bardzo musz? si? stara? i nie maj? ?adnych forów. Teraz, gdy Rafa? ta?czy z Juli? Kami?ska znan? z serialu BrzydUla wcale nie jest inaczej. A nawet gorzej. Bo Julia jest m?odsza.

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>