www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Maserak: Nie o?wiadcz? si? Ma?gosi!

Ma?gosia Foremniak musi by? za?amana!

S? ju? ?e sob? trzy lata. Gor?cy brunet o latynoskich rysach, doskona?y tancerz. Ona delikatna, w?t?a wr?cz blondynka szukaj?ca wsparcia silnego m?skiego ramienia. Poznali si? w tanecznym show „Taniec z gwiazdami”. I przez ca?y czas trwania zwi?zku mo?na powiedzie?, ?e raz „ta?czyli” walca, raz samb? a raz gor?c? rumb? …

Wszyscy podejrzewali, ?e para w ko?cu sformalizuje swój zwi?zek, ale niestety wszelkie w?tpliwo?ci rozwia? sam Rafa?

„Kiedy zapytali?my go, czy planuje zar?czyny, odpar? zdecydowanie: – Nie, nie, nie. Zakupu pier?cionka nie mam w planach – doda? dobitnie.” (Fakt)

Potrójne nie?! To zdumiewaj?ce, przecie? tacy s? zakochani …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>