www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Maserak b?dzie nauczycielem.

Rafa? Maserak ( 25l.) po wielu przygodach w obiektywie postanowi? przedsi?wzi?? co? na w?asn? r?ke.

Rafa? wraz z by?? narzeczon? Kamil? Kajak ( 25 l.) postanowi? za?o?y? szko?? ta?ca w podwarszawskich Babicach. Po odstawieniu od passy ofert z zebranych oszcz?dno?ci uda?o si? zrealizowa? przedsi?wzi?cie które ju? na starcie odebrano z wielkim zainteresowaniem. Rafa? chwali si?, ?e ju? w tym momencie ma 80 uczniów. Jak podaje SE zdaniem znajomych Rafa?a jest to metoda na kto wie czy nie ponowne zej?cie si? obojga by?ych narzeczonych.

Po rozstaniu z Ma?gorzat? Foremniak i oficjalnym wyprowadzeniu si? od niej Rafa? chce samodzielnie popracowa? nad w?asnym nazwiskiem, bez wsparcia Foremniak : …On chce pracowa? na swoje nazwisko, a nie by? uwieszony na barkach znanej aktorki – powiedzia? znajomy Maseraka (SE).

Z tymi rozstaniami Rafa?a i Ma?gosi jest ró?nie, zreszt? ostatnio jest to modne cho?by w?ród par ?piewno-sportowych. Mo?e to metoda na reklam?, kto wie.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>