www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Marzenie antyfanów Rutowicz mo?e si? spe?ni?!

Czy Jolanta Rutowicz zamieszka na sta?e w Wielkiej Brytanii?

Wszystko to za spraw? je ch?opaka, 28-letniego Martina.

Kenijczyk pozna? Jol?, gdy ta mieszka?a jeszcze w Londynie. Obecnie Rutowicz w Polsce sp?dza tylko  ?wi?ta.

Czy?by by? to koniec ró?owego konia w naszej telewizji?


Wpisz komentarz

  1. 11 stycznia 2012 16:14

    Jan Paweł II - JP2GMD:

    Jolunia dobrze bije różowego konia.

Podobne posty:

/* */?>