www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Maryla Rodowicz walczy z uzale?nieniem!!!

Sk?d ta szczero??, sk?d pokusa na tak osobiste wyznanie? Trudno powiedzie?. Do jakiego uzale?nienia przyzna?a si? Maryla Rodowicz?

Bez owijania w bawe?n?, bez uników. Rodowicz otwarcie mówi o swoim uzale?nieniu …

„Jestem uzale?niona od leków nasennych. […] Gdy wracam po koncercie, jestem bardzo nakr?cona. Tak bardzo, ?e nie mog? zasn??. I niestety za?ywam leki nasenne. To trwa ju? wiele lat.” – czytamy w Fakcie.

Rodowicz_Maryla

Rodowicz_Maryla

Oczywi?cie pada deklaracja podj?cia leczenia i walki z uzale?nieniem. Jednak to smutne, ?e jedna z najwi?kszych gwiazd polskiej sceny muzycznej, o ile nie najwi?ksza, tak wyniszcza swój organizm. Liczymy, ?e walka z uzale?nieniem Rodowicz zako?czy sie pomy?lnie.

Rodowicz_Maryla_m??

Rodowicz_Maryla
Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>