www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Marta Wi?niewska si? rozbierze!?

Gro?ba to czy zach?ta?

Fakt informuje, ?e Marta Wi?niewska pseudo Mandaryna zamierza wzi?? udzia? w rozbieranej sesji dla jednego z magazynów. Poniewa? kilka lat temu Mandaryna pozowa?a ju? dla CKM-u, mo?na si? tylko domy?la? o, jaki magazyn dla panów chodzi tym razem.

Zastanawiamy si?, tylko, czy ta informacja ma by? zapowiedzi? czego? dobrego? Marta ostatnio wiele zmieni?a w swoim ?yciu – rozsta?a si? z Micha?em Szatkowskim, ociepli?a stosunki z by?ym m??em Micha?em Wi?niewskim i mia?a si? skupi? na muzyce …

Wi?niewska_Marta

Wi?niewska_Marta_Szatkowski_Micha?

Mo?e muzyczne plany w las posz?y, wszak Wi?niewska ma dopiero 31 lat, na karier? czasu jeszcze wystarczy, a przecie? uroda szybko mija. Zw?aszcza tak wyj?tkowa. Dlatego warto korzysta? z takich propozycji sesji rozbieranych. Mo?e to pomo?e Marcie odnale?? prawdziw? Miłość …

Wi?niewska_Marta

Zobacz wyj?tkowe foty Marty Wi?niewskiej!

>>>

1 2 3 4 5 6 7

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>