www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Marta Wi?niewska planuje ci????!

Mandaryna ma ju? dwójk? dzieci z pierwszym m??em, Micha?em Wi?niewskim. Czy zdecyduje si? na trzecie dziecko z partnerem Micha?em Szatkowskim?

Wszystko na to wskazuje. Cho? Marta oficjalnie zparzecza, wygl?da na to, ?e w niedalekiej przysz?o?ci do??czy do grona gwiazd z brzuszkami cia?owymi.

Wi?niewska_Marta_Mandaryna_Szatkowski_Micha?

Jej znajomi zdradzili kolorowej prasie, ?e Marta przed zaj?ciem w ci??? zasi?gn??a konsultacji z lekarzami ameryka?skimi – ma cukrzyc? i polscy specjali?ci odradzali jej kolejnej ci??y.

Wi?niewska_Marta_Mandaryna_Szatkowski_Micha?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>